Ми в соцмережах:

Звіт

директора Комунального закладу «Софіївсько-Борщагівського

закладу дошкільної освіти «Щаслива країна» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області Ванзуряк Євгенії Миколаївни перед педагогічним колективом та громад кістю

по підсумкам роботи за 2020/2021 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, директор закладу дошкільної освіти «Щаслива країна» Ванзуряк Євгенія  Миколаївна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня навчально-виховного процесу установи протягом 2020/2021 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Мета:  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Організаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти  «Щаслива країна» розпочав функціонування з 2018 року.

Заклад знаходиться у комунальній власності Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 12 годин: з 7.00 до 19.00.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО, Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника дошкільного закладу направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

1. Склад вихованців.

ЗДО має типове приміщення.

Комплектація груп дітьми в 2020/2021 н.р. складала – 157 дітей. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі з урахуванням батьківських запитів, за поданням батьками відповідних документів на комплектацію.

В дошкільному навчальному закладі функціонували 4 групи:

  • 1 група для дітей молодшого віку;
  • 2 групи для дітей середнього віку;
  • 1 група для дітей старшого віку.

Всі 4 групи укомплектовані згідно програмових та санітарно-гігієнічних вимог. ЗДО має музичну залу, кабінет психолога та вчителя-логопеда, фізкультурну залу, ігрові майданчики для всіх вікових груп, методичний кабінет, бібліотеку для педагогічних працівників, медичний кабінет та ізолятор, стаціонарну зареєстровану потужність (харчоблок).

 Середньомісячне відвідування складає 47,2 %.

У 2020 році ЗДО прийняло одну молодшу групу загальною кількістю 39 дітей. У 2021 році до ЗОШ підуть 39 випускників ЗДО. Станом на 1 червня 2021 року подано 38 заяв на влаштування дітей до ЗДО «Щаслива країна» на 2021/2022 н.р.

2. Кадрове забезпечення.

В дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

Трудовий колектив налічує 33 працівника. Із них: педагогічні працівники – 14; обслуговуючий персонал – 19.

Педагогічний процес у ЗДО «Щаслива країна» забезпечують  кваліфіковані спеціалісти: директор та вихователь-методист, учитель-логопед, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, керівник гуртка (хореограф) та 8 вихователів. 86 % мають вищу педагогічну освіту, 7 % – повну непедагогічну освіту, 7 % – середню спеціальну освіту.

З них мають:

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагоги;

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 4 педагоги;

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 3 педагоги;

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст» –  3 педагоги.

Вакансій педагогічних працівників на початок 2020/2021 н.р. було:

1 –  вихователь, 1 – учитель-логопед, 1 – керівник гуртка, 1 – соціальний педагог, 1 – діловод. На кінець року: 1 – вихователь та 1 – соціальний педагог.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів: 1 раз на 5 років педагогічний склад проходить курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР  «Академія неперервної освіти» в м. Біла Церква або за бажанням  у Київському університеті імені М.П. Драгоманова, атестацію на відповідність займаній посаді та підвищенню кваліфікаційної категорії.

Щосереди у ЗДО проходить методична година, на якій педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, практикумів. До кожної педагогічної ради вихователі готують відкриті покази занять та режимних моментів, які переглядаються колективно, проводиться робота над помилками.  Протягом року вихователям надавалися консультації згідно річного плану. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Окремо консультувались вихователі зі стажем роботи, вихователі-початківці, вихователі без фахової освіти. З молодими спеціалістами на початку та в кінці року було проведено анкетування та тестування: «Професійна компетентність»; «Які труднощі виникають у роботі»; проведено семінар-практикум «Засоби формування професійної компетентності молодих спеціалістів в ЗДО».

За період 2020/2021 н.р. атестовано 6 педагогів:

Шашко О.Є., музичний керівник, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

Занора І.О., вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;

Набока О.В., вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;

Сітюк В.С., вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

Бойко О.А., вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

Шостак О.Д., вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший вихователь».

В закладі працює 19 працівників обслуговуючого складу: 1 головний бухгалтер, 1 завідувач господарства, 1 діловод, 4 помічника вихователя, 1 сестра медична старша, 3 кухаря, 1 підсобний робітник, 1 прибиральник службових приміщень, 1 машиніст з прання, 1 слюсар-електромонтер, 3 сторожа, 1 двірник.

Одним із стимулів щодо покращення якості роботи колективу закладу дошкільної освіти є заохочення працівників грамотами, подяками адміністрації закладу, Борщагівської сільської ради. Протягом 2020/2021 навчального року відзначено 10 працівника дитячого садочка. За наявності економії фонду заробітної плати, працівники ЗДО отримують матеріальне заохочення (премії). Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи.

3. Організація навчально-виховної роботи.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту закладу дошкільної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО «Щаслива країна» у 2020/2021 н.р. визначався освітньою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (нова редакція). Організація діяльності закладу в 2020/2021 н.р. здійснювалася відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році».

Провівши аналіз освітньої та методичної роботи за 2019/2020 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку, анкетування педагогів, методична робота у 2020/2021 н.р. була спрямована на розв’язання таких завдань:

1. Логіко-математичний розвиток з елементами економіки;

2. Екологічне виховання дошкільників з елементами сталого розвитку;

3. Удосконалення методів та прийомів розвитку фізичних якостей дітей шляхом організації системи спортивних та рухливих ігор.

Для вирішення вище вказаних завдань в ЗДО проводились такі заходи: педагогічні ради, семінари, конкурси, методичні години, консультації, відкриті перегляди.

Перша педагогічна рада відбулася у формі круглого столу: в обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік брав участь весь педагогічний колектив (в довідці відмічено успіхи та недоліки в роботі підготовки груп до нового навчального року).

На другій педагогічній раді, яка відбулася 18.11.2020 року –  «Економічне виховання для дошкільників «Я економічний, я заощадливий»», разом з педагогами було обговорено тему «Використання ігор економічної спрямованості в процесі економічного виховання старших дошкільників та дітей дошкільного віку». Під час педагогічної ради було обговорено впровадження в роботу інноваційних підходів з економічного виховання. Також вихователі презентували розробленні самостійно дидактичні ігри для логіко-математичного розвитку дітей з економічного спрямування. Цікавим був виступ вихователя з теми «Блоки Д’юнеша: використання їх на заняттях з логіко-математичного розвитку». В підсумок, було організовано виставку «Чарівна країна цифр» з нагородженням усіх учасників. До педради був проведений семінар практикум «Економічне виховання в дошкільному закладі», який підготувала та провела вихователь-методист Івлієва О.М. та вихователі старших груп. Вихователь Занора І.О. провела для педагогів відкрите заняття «У місті математики».

До третьої педагогічної ради, яка відбулася 25.03.2021 року –  «Формування екологічного й соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку», з педагогічним колективом був проведений семінар-практикум «Формування природничо-екологічної культури дошкільників» у складі творчої групи: вихователь-методист та вихователі груп. Відбувалася співпраця з батьками: фотовиставка до дня Землі «День Землі – кожний день» та конкурс «Виготовлення еко сумки». Підсумки конкурсу провели  на педагогічній раді. Вихователі Бойко О.А. «Вода – безцінний дар» та Сітюк В.С. «Патруль рятівників» та  розвага до дня Землі «Збережемо природу разом» провели відкриті заняття для педагогічного колективу. Проведено консультації для педагогів з тем: «Екологічне виховання в програмі сталого розвитку» та «Музика зміцнює здоров’я та оживляє все навколо», «Роль співпраці з родинами у вирішенні завдань освіти для сталого розвитку», «Роль педагога в процесі формування нових моральних орієнтирів у дошкільників». Тема екології дуже актуальна на сьогодення, тому заклад продовжує працювати над нею і в наступному році.

На четвертій, заключній, педагогічній раді, 13.05.2021 року – «Компетентний дошкільник на порозі НУШ», проведено аналіз діяльності педагогічного колективу за 2020/2021 н.р. Оголошено про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетенції старших дошкільників. Обговорено з педагогічним колективом тему «Про забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи». Директор надала інформацію про «Організацію роботи у літній оздоровчий період». Провели підсумки атестації педагогів. Вихователі заповнили анкети про «Визначення стратегічних напрямків на 2021/2022 навчальний рік».

Відповідно до річного плану ЗДО були проведені у всіх вікових групах музичні свята та розваги, випускне свято. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно тематик річного плану, в яких взяли участь всі групи ЗДО, відчувалася тісна взаємодія родин вихованців та дошкільного закладу. Проводилися театралізовані вистави за участю педагогічних працівників, зустрічі з Вишнівською рятувальною службою та офіцером патрульної поліції. Проводилися майстер класи для дітей з гончарства, випічки великодніх пряників, виготовлення овочевих салатів. Для педагогів та батьків закладу пройшов семінар практикум «Домашнє насильство, як його уникнути».   

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією дошкільного навчального закладу здійснювався систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу здійснювались під час тематичного, оперативного, попереджувального та порівняльного контролю. Результати контролю заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при директорові, виробничих нарадах.

4. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

 У нашому закладі виховуються 7 дітей із багатодітних родин, 7 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій операцій об’єднаних сил та антитерористичних операцій, 11 дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

– надання методичної та консультативної допомоги сім’ям, забезпечення процесу включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;

– створення соціального паспорту родин пільгових категорій.

5. Організація харчування.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. За період 2020/2021 н.р. за результатами перевірок Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, невідповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Оснащення матеріально-технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.

В закладі складені примірні двотижневі меню на літньо-осінній та зимово-весняний періоди, які затверджені та узгоджені з начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Києво-Святошинського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

В умовах адаптивного карантину, меню, для ознайомлення, батькам надсилається в телеграм канал щодня вранці.

Відповідно до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 № 3-3-VIII «Про затвердження Порядку встановлення батьківської плати за харчування у закладах комунальної власності дошкільної освіти Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік» визначено розмір плати для батьків або законних представників дитини. Відсоток батьківської плати в день за харчування дитини в закладі дошкільної освіти складає 50 % від загальної вартості харчування (стовідсоткова вартість за один день харчування не повинна перевищувати 60 грн.), 50% виплачується з місцевого бюджету.

 Батьки не сплачують за харчування дітей у випадках:

діти, батьки яких є учасниками бойових дій операцій об’єднаних сил та антитерористичних операцій – 7;

діти внутрішньо переміщених осіб – 11;

розмір плати зменшується на 50 % від для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей – 7.

Вартість утримання однієї дитини у ЗДО у 2021 р. (І квартал) склала 443,55 грн./день, тоді як у 2020 році вона складала 458,25 грн./день, у 2019 році – 358,07 грн./день.

Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах.

6. Медичне обслуговування дітей.

В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно-оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей.

7. Управлінська діяльність директора ЗДО.

Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Указами Президента України, рішеннями Уряду, рішеннями засновника, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Безпосереднє керівництво здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

2. Комплектування груп на 1вересня 2020/2021 н.р. дітьми та кадрами.

3. Забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

4. Організація харчування та медичного обслуговування дітей.

5. Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

6. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

7. Створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в колективі ЗДО.

8. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу закладу, цьому сприяє власний сайт, сторінка в мережі Facebook.

9. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

10. Організація різних форм співпраці з батьками.

11. Робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО.

У 2020/2021 н.р. всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо-виховного процесу.

Бюджетні надходження у 2020 році склали:

Загальний фонд: 4 млн. 904 тис. 571 грн.

Спеціальний фонд: 49 тис. 990 грн.

Батьківська плата (спеціальний фонд): 301 тис. 478 грн.

з яких:

Оплата праці та нарахування на оплату праці становить: 3 млн. 857 тис. 440 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: 259 тис. 900 грн.

з яких:

– канцтовари: 19 тис. 700 грн.

– миючі засоби: 49 тис. 900 грн.

– ігрове обладнання: 16 тис. 416 грн.

– спортивний інвентар: 30 тис. 251 грн.

– посуд: 8 тис. 753 грн.

– медикаменти та дезінфікуючі засоби: 76 тис. грн.

– обладнання, меблі: 47 тис. 780 грн.

– серветки, туалетний папір: 9 тис. 600 грн.

– покривала, штори: 8 тис. 920 грн.

Продукти харчування : 664 тис. 500 грн.

Оплата послуг: 214 тис. 592 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 366 тис. 484 грн.

З бюджету розвитку витрачено 49 тис. 990 грн. на придбання кондиціонера для актової зали та принтерів.

8. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо-виховної роботи з дітьми. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив використовував для цього різні активні форми співпраці:

– батьківські збори;

– індивідуальні консультації різних спеціалістів;

– виставки робіт дітей, батьків та вихователів;

– участь батьків у підготовці та проведенні свят;

– дні відкритих дверей.

Онлайн-спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування за допомогою платформи zoom, проведення свят з прямою трансляцією для батьків через мережу Facebook.

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою та високою відповідальністю.

Хочемо подякувати родинам вихованців закладу за плідну співпрацю, розуміння та підтримку в організації освітньо-виховного процесу.

9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

В закладі організовано чотириразове  харчування дітей.

Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи зазначено «Тиждень безпеки життєдіяльності», «Тиждень безпеки дорожнього руху». Батькам надано інформацію щодо дотримання пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правил безпечної поведінки на водних об’єктах, з питань профілактики отруєнь грибами, дикорослими рослинами, щодо попередження нещасних випадків під час літнього відпочинку. Вихователі в вайбері розміщували цікаву інформацію: розвивальні мультфільми, відео-заняття для дітей з питань безпеки дитини, консультації для батьків, онлайн-пам’ятки.

Працівники ЗДО систематично проходять медичний огляд відповідно до графіку.

Працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною отримують із Фонду Соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років.

Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Заклад дошкільної освіти – це місце, де дбають про найбільшу цінність в житті дітей – здоров’я. Де створюють затишок, де розвивають здібності, де вчать цінувати родину, людину, країну.