Ми в соцмережах:

Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Положення про заклад дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

Закон України «Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055488-20#Text